Filozofická Fakulta

Připravovaná publikace Jan Zábrana: Básník, překladatel, čtenář

Vážení referující, v návaznosti na konferenci „Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář“ připravujeme monografii o Janu Zábranovi, která plánovaně vyjde v nakladatelství Karolinum. Zveme vás k publikaci článků opírajících se o vaše referáty a podávajících ucelené výklady či reflexe v délce nejvýše 15 normostran (1800 znaků včetně mezer). Z dodaných článků může být proveden výběr. Kniha nebude typickým konferenčním sborníkem, chce Zábranu představit kaleidoskopicky nejen badatelům, ale i širší literárně zaujaté veřejnosti.

Pokyny k úpravě textů najdete zde, pokyny o způsobu citování zde. Prosíme vás o dodání článků do 15. 3. 2016, a to na adresu zabrana@ff.cuni.cz Těšíme se na další spolupráci s vámi!

Mgr. Petr Eliáš, PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (organizátoři)

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality