Filozofická Fakulta

O konferenci

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskuteční mezinárodní konference s názvem Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář. Událost získala podporu Ministerstva kultury ČR.

Od smrti Jana Zábrany, jednoho z nejvýraznějších českých autorů a překladatelů druhé poloviny dvacátého století, uplynulo již třicet let, a přesto je reflexe a interpretace jeho díla na akademické půdě i v literatuře zatím spíše kusá. Plánovaná konference chce k zábranovskému diskursu přispět úvahami o třech stěžejních oblastech jeho tvorby – o původní poezii a próze, překládání moderní angloamerické, ruské, ale i francouzsky a španělsky psané poezie a prózy a o zasvěcené literární publicistice, v níž Zábrana-překladatel čtenářům představoval „své“ autory. Právě propojenost těchto tří poloh tvorby chce konference prokázat jako nezbytný aspekt vnímání Jana Zábrany.

Kromě platformy pro prezentaci výsledků vědecké práce a diskusi nabídne konference zejména studentům a poučené veřejnosti příležitost nahlédnout vybrané Zábranovy básnické a prozaické texty z úhlu překladatele. Do programu konference budou zařazeny překladatelské workshopy pod vedením zahraničních bohemistů a českých odborníků, kteří účastníkům umožní prožít Jana Zábranu v procesu překládání. Z moderovaného dialogu nad výňatky ze Zábranova díla vyplynou specifika jeho poetiky a práce s jazykem. V plánu konference je i scénické čtení Zábranových povídek.

Konference proběhne s laskavým finančním přispěním Ministerstva kultury České republiky.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality