Filozofická Fakulta

Program konference

Všeobecné informace

Registrace probíhá po oba dny od 8.30 do 9.00. V omezené míře je možno se registrovat v průběhu celého dne.

Vstup pro publikum je volný.

Konference proběhne v místnosti č. 206 v druhém patře Šporkova paláce (mapa).

Všichni registrovaní účastníci konference i workshopů jsou v pátek i v sobotu zváni k lehkému obědu, který krom občerstvení nabídne jedinečnou příležitost sdílet poznatky, dojmy a zážitky.

Večerní program proběhne ve Studentském klubu Celetná v Celetné ulici (mapa).

Pátek 6. 11. 2015

 

9:00-10:00

Jan Šulc, Zábranův editor Úvodní slovo: Zaknihovaný život Jana Zábrany
  Marie Zábranová O Janu Zábranovi
10:00-10:15 přestávka  
10:15-12:00 Vanda Obdržálková, FF UK Zábranova překladatelská koncepce a její odraz v překladech publikovaných ve sbírce Moderní anglická poezie
moderuje Stanislav Rubáš Libuše Heczková FF UK Překlad poezie  jako  práce, psaní poezie jako práce. Aneb potýkání se s formou.
  Jan Zelenka, Eva Kondrysová, Jaroslava Dienstbierová a Jiří Josek Jan Zábrana ve vzpomínkách redaktorů (panelová diskuse)
12:00-13:00 přestávka na oběd (pro přednášející zajištěn na místě konference)  
13:00-14:45 Annalisa Cosentino, Univ. La Sapienza Řím Divná místa v Zábranově poetice
moderuje Eva Kalivodová Kamila Klímová Zábranova próza: postava jako zrcadlo každodennosti
  Ondřej Zezulák, FF UK Povídky Jana Zábrany z 50. let v kontextu životopisném a dobovém
  Anna Stejskalová Vondřichová, FF UK Kdopak to mluví? Smysl různých gramatických osob v denících Disiecta membra.
14:45-15:00 přestávka na kávu  
15:00-16:20 Andrea Raušerová, FF UK Město v poezii Jana Zábrany a novořeckého básníka Miltose Sachtourise
moderuje Petr Eliáš Adéla Vašková, FF UK Zábranův překlad knihy They Shoot Horses, Don’t They?
  Matouš Hájek , FF UK Srdce temnoty
16:20-16:35 přestávka na kávu  
16:35-18:00 Františka Zezuláková Schormová, FF UK Pravidla hry: Zábranovy poznámky k detektivní próze
moderuje Lukáš Klimeš Adéla Michalíková, FF UK
Jan Zábrana a překlady detektivek
  Nika Exnerová FF UK Horor a Ambrose Bierce
19:00 Společenský večer, Studentský klub Celetná, Celetná 20 Koncert Jakuba Kříže, projekce filmů Jistota nejhoršího a Srdce ženy 

 

Sobota 7. 11. 2015

 

9:00-9:30 Úvodní slovo: Sergej Skorvid, Ruská státní humanitní univ., Moskva "Nám byl jen kámen dán…" (K Zábranovým překladům z ruské literatury)
9:30-10:50 Urs Heftrich, Univ. Heidelberg Jan Zábrana a Osip Mandelstam
moderuje Anežka Charvátová  Stanislav Rubáš, FF UK Zábrana a Jesenin
  Lukáš Klimeš, FF UK Geneze českého překladu Pasternakova Doktora Živaga
10:50-11:05 přestávka na kávu  
11:05-13:00 Anežka Charvátová, FF UK Zábranovy překlady N. Parry: výchozí text jako zrcadlo překladatelovy duše?
moderuje Jovanka Šotolová 

Tereza Kortusová, Šárka Belisová, FF UK

Jan Zábrana jako překladatel francouzské poezie
  Petr Eliáš, FF UK Zábrana a Sandburg: Překlad v procesu
  Eva Kalivodová, FF UK Zábranovo objevování Ezry Pounda
13:00-13:10 závěrečné slovo  
13:10-14:10 přestávka na oběd (pro přednášející zajištěn na místě konference)  
14:10-cca 17:30 překladatelské dílny, paralelně, podle různých rozsahů jednotlivých dílen  Angličtina (m. 202), francouzština (m. 201), španělština (m. 203), němčina (m. 213), ruština (m. 212)

 

 

Prosíme všechny referující o dodržení časového limitu příspěvku 20 minut. 
Prosíme také, aby nám ti, kteří plánují projekci prezentací, případně mají jiné nároky na techniku, dali co nejdříve vědět na adresu zabrana@ff.cuni.cz
 

Plánujeme přípravu publikace článků, založených na referátech, podrobnosti budou upřesněny do poloviny prosince 2015.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality